TOEFL ITP

KKU KEPT

Language Institute, Khon Kaen University

เป็นองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

ประกาศสถาบันภาษา

  • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ตำแหน่ง ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น