Welcome

Khon Kaen University Language Institute

เป็นองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

KKU KEPT

คอร์สพิเศษ

บริการให้แปลภาษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น.  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นำโดย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวเปิดโครงการ การพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากร KKBS พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ (Orientation)  ผ่านระบบ Online Zoom Meeting เพื่อรับฟังการแนะนำรายละเอียดการอบรมและอาจารย์ผู้สอน โดย รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมทั้งรับฟังการสาธิต การใช้บทเรียนออนไลน์ English Discoveries ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ English Discoveries โดย บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด

สายตรงผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์อังคณา  ทองพูน พัฒนศร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา
Email: angton@kku.ac.th

box_4-217x217

Student

box_3-217x217-1

Staff

box_2-217x217

Links

box_1-217x217-1

Download

ข่าวสำหรับนักศึกษา

T E A C H E R S

“We are a leading national organization entrusted to develop the language potential and promote lifelong learning for students in the region.”

Language Courses

สำหรับเทอมนี้ วิชาภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน
There are 3 steps  to  enroll English classes for this semester.

33
Books
1 Program

Step 3. Get your book. Buy your book that match your course. ซื้อหนังสือให้ตรงกับ รหัสวิชาที่เรียน

e844_1_cover_image_1
Classrooms and sections
1 Program

Step 1. Check Roster. What is your course, section? ดูคู่มือนักศึกษา เพื่อลงทะเบียน ให้ถูกรหัสและกลุุ่มเรียนที่ถูกต้อง ต้องรู้ รหัสนักศึกษา และ ต้องรู้รหัสวิชาที่ตัวเองลงเรียน เช่น LI101001, LI102003, 050108

44
Teachers
1 Program

Step 2. Know your teacher. Information of all KKULI teachers. Check out online class details. ดูช่องทางการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน ขั้นตอนนี้ ต้องรู้ก่อนว่า เราเรียนกลุ่มการเรียนอะไร

GET A FREE LESSON

Learn Something New Every Day

Learning with MasterStudy is fun and addictive. Earn points for correct answers, race against the clock, and level up. Our bite-sized lessons are effective, and we have proof that it works.

Why choose us

Professional choice

Each lesson includes a variety of speaking, listening, translation and multiple choice challenge.

Wide range of Courses

Instantly see which answers you get correct. When you miss a challenge, we’ll quickly show you how to improve. Start with Professionals.

Quality control

KKULI motivates you to stay on track by recording how many days in a row you spend learning a language.

Communicative Method

The world’s most popular language learning platform is now available for the classroom. Thousands of teachers are already using it to enhance their lessons.

Hearts

Learning with KKULI is fun and addictive. Earn points for correct answers, race against the clock.

Central Location

Hearts keep your lessons alive! You lose them when you answer incorrectly. When you’re out of hearts, start over and try again.

Subscribe our newsletter

“เป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านภาษาของผู้เรียนสู่ระดับสากล”

Your e-mail address
Error API

Contact Information

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพจน์ สารสิน
123 หมุ่ที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
043 203 469
KKULI
Total Views: 23586 ,