Welcome

Khon Kaen University Language Institute

เป็นองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

KKU KEPT

บริการให้แปลภาษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

box_4-217x217

Student

box_3-217x217-1

Staff

box_2-217x217

Links

box_1-217x217-1

Download

ข่าวสำหรับนักศึกษา

T E A C H E R S

“We are a leading national organization entrusted to develop the language potential and promote lifelong learning for students in the region.”

อ. พรชมพู ราชธา

LI101002/ Sec 4 , 17 , 27 , 37 ,
63, 71, 81, 90, 124,
LI102004/ Sec 52, 94, 116, 121
( อ.ท่านนี้ สามารถลงนาม วิชา LI101002,LI102004 ได้)
คลิกเข้ากลุ่มเรียน

อ. พุทธธิดา ดวงจันทร์โชติ

LI102004 section 1,21,59,74,108
050108 section 1
( อ.ท่านนี้ สามารถลงนาม วิชา LI102004,050108 ได้)
คลิกเข้ากลุ่มเรียน

อ. วรชัย เพียทา

LI101002(143), LI102004 (13,34,51,65,85,92,
99,110,115,119,143),
LI403010/sec. 1,2
( อ.ท่านนี้ สามารถลงนาม วิชา LI101002,LI102004,LI403010 ได้)
คลิกเข้ากลุ่มเรียน

อ. ณัฐพล วรรณงาม

LI101002 Sec: 3, 16, 36, 38, 77, 83, 101, 103, 129, 154
LI303007 Sec 2
( อ.ท่านนี้ สามารถลงนาม วิชา LI303007 ได้)
คลิกเข้ากลุ่มเรียน

อ. พัด วงศ์วรรณกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายศูนย์ทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
(อ.ท่านนี้ คือ คนที่สามารถลงนาม เอกสารวิชา Med 2)
LI101002 sec 23, 32, 84, 95, 142, 155
LI101002 MD sec 95
เข้าเว็บกลุ่มเรียน

อ. ศุภรา บาเลนไทนน์

LI101002 Sec 5, 18, 28, 105, 135
LI102004 Sec 29, 41, 109, 141,
LI203010 Sec 1, 3, 5
( อ.ท่านนี้ สามารถลงนาม วิชา LI101002,LI102004,LI203010 ได้)

คลิกเข้ากลุ่มเรียน

อ.กฤษณ์ กี่สวัสดิ์คอน

LI101001: section 1 and 4
LI102004: section 22 24 25 35 77 and 82
LI102004 กลุ่ม 45
( อ.ท่านนี้ สามารถลงนาม วิชา LI101001,LI102004 ได้)

คลิกเข้ากลุ่มเรียน

อ. อรรถวิทย์ บัวหงษ์

อาจารย์ ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
คลิกเข้ากลุ่มเรียน

ดร. อัฐพล อัฐนาค

LI903001 Skills for Academic English Tests กลุ่ม 1,2,3
และ LI903002 English for Job Opportunities กลุ่ม 1,2,3
( อ.ท่านนี้ สามารถลงนาม วิชา LI903001,LI903002 ได้)
คลิกเข้ากลุ่มเรียน

อ. ปวิตรา อุราธรรมกุล

LI101002 – 6, 19, 31, 60, 72, 82, 104
( อ.ท่านนี้ สามารถลงนาม วิชา LI101002 ได้)
คลิกเข้ากลุ่มเรียน

อ. จอย เบลลาโด

LI303007 sec 1,
LI102003 sec 1+2, sec 3+4, sec 5+6, sec 7+8
, sec 15,sec 16 (NKC)
คลิกเข้ากลุ่มเรียน

อ. พรรณสุภา ชูศักดิ์

อาจารย์รับผิดชอบสนับสนุนด้านวิชาการ
นักศึกษา สามารถ ปรึกษาได้ที่ GL Cill room

อ. จิณพัต บุญวีรบุตร

อาจารย์ ลาศึกษาต่อต่างประเทศ

อ. ตฤน ศรีบุญเรือง

LI101002/14, LI101002/54, LI101002/130,
LI101002/97 (MED), LI102004/46, LI102004/67,
LI102004/95, LI203010/4
คลิกเข้าสู่กลุ่มเรียน

อ. วันวิสา จุลคำภา

LI101002 Section 9, 22, 30, 41, 66, 123
LI102004 Section 63, 76, 90, 114
คลิกเข้ากลุ่มเรียน

อ. เพ็ญประภา ขัติยะ

LI101001/3, LI101002/8, LI101002/21, LI101002/40, LI101002/65, LI101002/115, LI101002/164, LI102004/80, LI102004/100, LI102004/126, LI102004/140
คลิกเข้ากลุ่มเรียน

อ. วรรณพร ถนัดค้า

Li101001 – Section 5
Li101002 – Section 33, 42, 67, 120
Li102004 – Section 78, 83
คลิกเข้ากลุ่มเรียน

อ. นำพล โชคศิริ

LI101002 (46,68,100,109,128,137,146,147,150) และ LI102004 (16,127) คลิกเข้ากลุ่มเรียน

อ. หทัยภัทร แพเกาะ

อาจารย์พิเศษ ลาศึกษาต่อ

อ. วรางคณา ชื่นชม

LI101002 sec 12, 26, 79, 95, 122,106 /
LI102004 sec 26, 30, 42, 62, 129/
LI101002 MD sec 94
คลิกเข้ากลุ่มเรียน

อ. อรอนงค์ พัชรากิตติ

LI101002 Sec 78 /
Sec 88 LI101002 Sec 99 (MD)
LI102004 Sec 17 / Sec 123
เข้ากลุ่มเรียน

อ. วณิชชา วรรณสุข

LI101001 sec.6/ LI101002 sec. 24, 43, 73, 85, 98, 114, 121, 156, 162, 165/ LI102004 sec. 5
LI102004 sec.10 (สำหรับ HS-ISที่ลงทะเบียนเรียนเทอมต้น)
คลิกเข้ากลุ่มเรียน คลิกผ่านโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นกลุ่มLine

อ. เป็นเอก ศิริโยธา

LI101002 กลุ่ม 50 93 127 136 145
LI102004 กลุ่ม 15 44 71 93 122
คลิกเข้ากลุ่มเรียน

อ. สุกริช อินธิเสน

LI101002 sec 111, LI101002 sec 133, LI101002 sec 148, LI101002 sec 163,
LI102004 sec 3, LI102004 sec 49, LI102004 sec 113, LI102004 sec 130
คลิกเข้ากลุ่มเรียน

Language Courses

สำหรับเทอมนี้ วิชาภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน
There are 3 steps  to  enroll English classes for this semester.

33
Books
1 Program

Step 3. Get your book. Buy your book that match your course. ซื้อหนังสือให้ตรงกับ รหัสวิชาที่เรียน

e844_1_cover_image_1
Classrooms and sections
1 Program

Step 1. Check Roster. What is your course, section? ดูคู่มือนักศึกษา เพื่อลงทะเบียน ให้ถูกรหัสและกลุุ่มเรียนที่ถูกต้อง ต้องรู้ รหัสนักศึกษา และ ต้องรู้รหัสวิชาที่ตัวเองลงเรียน เช่น LI101001, LI102003, 050108

44
Teachers
1 Program

Step 2. Know your teacher. Information of all KKULI teachers. Check out online class details. ดูช่องทางการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน ขั้นตอนนี้ ต้องรู้ก่อนว่า เราเรียนกลุ่มการเรียนอะไร

GET A FREE LESSON

Learn Something New Every Day

Learning with MasterStudy is fun and addictive. Earn points for correct answers, race against the clock, and level up. Our bite-sized lessons are effective, and we have proof that it works.

Why choose us

Professional choice

Each lesson includes a variety of speaking, listening, translation and multiple choice challenge.

Wide range of Courses

Instantly see which answers you get correct. When you miss a challenge, we’ll quickly show you how to improve. Start with Professionals.

Quality control

KKULI motivates you to stay on track by recording how many days in a row you spend learning a language.

Communicative Method

The world’s most popular language learning platform is now available for the classroom. Thousands of teachers are already using it to enhance their lessons.

Hearts

Learning with KKULI is fun and addictive. Earn points for correct answers, race against the clock.

Central Location

Hearts keep your lessons alive! You lose them when you answer incorrectly. When you’re out of hearts, start over and try again.

Subscribe our newsletter

“เป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านภาษาของผู้เรียนสู่ระดับสากล”

Your e-mail address
Error API

Contact Information

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพจน์ สารสิน
123 หมุ่ที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
043 203 469
KKULI
Total Views: 1124 ,