News

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 11.50 น. ณ โรงแรมบายาสิตา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ในโอกาสนี้สถาบันภาษาได้ร่วมรดน้ำขอพร รศ.ดร.อังคณา ทองพูนพัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา Mr. Fred Burton Setzler อาจารย์ประจำชาวต่างประเทศ และผศ. วรลาภ แสงวัฒนะชัย อดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษา เมื่อเสร็จพิธีรดน้ำขอพรแล้วทุกคนร่วมรับประทานอาหารกลางวัน บรรยากาศในงานครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุข

Total Views: 183 ,