News

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 19.00 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.อังคณา      ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษและบุคลากรสถาบันภาษา เข้าร่วมงานปีใหม่สถาบันภาษา ในโอกาสนี้สถาบันภาษามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ผศ. วรลาภ แสงวัฒนะชัย อดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมกันนี้ผู้ช่วยผู้อำนวยการและบุคลากรสถาบันภาษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา และรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมด้วยการจับสลากมอบของขวัญจากสถาบันภาษาและแลกของขวัญระหว่างกัน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุข

Total Views: 143 ,