News

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ศูนย์สอบขอนแก่น วิธีการสมัครสอบ ทางออนไลน์ ที่ www.jlptonlinethailand.com วันเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่ 1 สิงหาคม (เริ่มเวลา 09.00 น.) – 29 สิงหาคม 2565 (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.) และปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน อ่านประกาศเพิ่มเติมคลิกที่นี้

 

Total Views: 407 ,