News

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาจารย์พิเศษชาวไทยและชาวต่างประเทศ (เจ้าของภาษา)
จัดสอบในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 สอบข้อเขียน เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 112 ชั้น 1 สถาบันภาษา อาคารพจน์ สารสิน และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 252 ชั้น 2 สถาบันภาษา อาคารพจน์ สารสิน

 

Total Views: 264 ,