สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ KKBS ENGLISH CAMP สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ดูฟาร์ม คาเฟ่ ตำบล พระลับ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น