News

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ (เจ้าของภาษา) สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 มีนาคม 2566
Link รับสมัคร
ประกาศสถาบันภาษา-1-2566-รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ-ต.-อาจารย์ชาวต่างประเทศ

Total Views: 63 ,