News

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สถาบันภาษา นำโดย รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้างาน เข้ามอบแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

Total Views: 112 ,