News

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย หัวหน้างานวิชาการหัวหน้างานบริหาร พร้อมบุคลากรสถาบันภาษา ได้ร่วมออกโรงทานในงานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐิน ณ วัดศรีนวล โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะนำทอดองค์ผ้าพระกฐินในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565

Total Views: 33 ,