News

รับสมัคร อ.พิเศษชาวไทย และชาวต่างประเทศ (เจ้าของภาษา) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิ.ย. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ วันที่ 16 มิถุนายน การคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565

Total Views: 1212 ,