News

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นวิทยากรในการอบรม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผ่านสื่อประชุมออนไลน์ (zoom meeting) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

Total Views: 86 ,