News

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมยินดีกับ รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Total Views: 71 ,