อ.กฤษณ์ กี่สวัสดิ์คอน

Postal Address:

Language Institute, Khon Kaen University Poj Sarasin Building
123 Moo 16, Khon Kaen University, Nai Mueang Subdistrict, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen 40002

Phone:
Skype:
Email:

kriskis@kku.ac.th,
kris_max@hotmail.com

อ.กฤษณ์ กี่สวัสดิ์คอน

LI101001: section 1 and 4
LI102004: section 22,24,25 35,77, 82,106
LI102004 กลุ่ม 45
( อ.ท่านนี้ สามารถลงนาม วิชา LI101001,LI102004 ได้)
คลิกเข้ากลุ่มเรียน
LI101002 Section 59 เข้ากลุ่มเรียน sec 59

[contact-form-7 id=”817″]
Total Views: 149 ,