News

📣📢ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอบรมภาษาอังกฤษ🎊🎉🥳
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
Click 👉 https://kku.world/2wx98 เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

💡ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนอบรมภาษาอังกฤษ
💡สำหรับผู้ได้รับทุนอบรมภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบลำดับรายชื่อ
และหลักสูตรที่ตนเองได้รับเลือก
💡ยืนยันสิทธิ์รับทุนอบรมภาษาอังกฤษ ในแบบฟอร์มสัญญารับทุน: https://kku.world/kibst ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น.

📌หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว แล้วนักศึกษายังไม่มีการยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนอบรมภาษาอังกฤษในครั้งนี้

😍ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนด้วยนะค้า🥰

อย่าลืม Check 🔎กำหนดการหลักสูตรอบรมของตนเองกันดี ๆ นะคะ
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาทลายกำแพงภาษาไปด้วยกันกับ KKULI 🥳

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อความ(Inbox)💬: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Total Views: 296 ,